priser

Priserna avser Kungens Kurva, Gubbängen

OBS! Från och med januari 2019 höjs dagisavgiften till 3800kr/månad och sommaravgiften höjs till 1500kr för juli månad. 
 

Tider Antal dagar Pris (inkl. moms) Övrig info
Heltid 4-5 dagar i veckan 3 800 kr/månad inkl mat alla hundar
Inskolning 2 veckor 2 500 kr
Inskolningsavgift för 
provveckorna
Sommaravgift 
gällar alla hundar
1500 kr / månad
Sommaravgift
Juli månad = kallhyra


 


Ta alltid med försäkringsbrev och vaccinationsintyg när du kommer för att boka dagis!