Det är vi som arbetar på Skogsdungens hunddagis!

Anne Wallander & Anne Fahlcrantz
- ägare & föreståndare

Vi har drivit Skogsdungen sedan mars 2007 och förutom vår erfarenhet från dagiset har vi gått följande utbildningar och kurser: 

 • Noseworkinstruktör, 2017.  (Anne Fahlcrantz) utbildad av Hundens hus, certifierad av SNWK,(Svenska NoseWork klubben)
 • HUNDproblemutredare, 2011. Utbildningen har omfattat 105 timmar undervisning. Följande ämnesområden har ingått: 5 olika Hundproblemutredningar, Testmetoder, Relationen mellan hund och ägare, Sjukdom som problemorsak, Psykofarmaka och Praktik. Lärare har varit: David Selin, Kerstin Malm (Etolog), Curt Blixt (Utbildare), Carl-Gustav Siwertsson (Veterinär), Anders Hallgren (Psykolog), Linda Atmer (Biolog), Lina Hetta (Beteendevetare), Mari Wendt (Psykologkandidat), Maria Eriksson (Hundmassör). 
 • Blodspårsinstruktör, 2010 (Anne Wallander). David Selin (Utbildare) 
 • HUNDkursledare, 2009. Utbildningen har omfattat 105 timmar undervisning. Följande ämnesområden har ingått: Kursledarens roll, Vardagsfostran, Goda vanor kontra hot eller mutor, Inlärningspsykologi, Dressyrhistoria, Inlärning och etologi, Övningar, Klickers, föremålshantering, Relationen mellan hund och ägare, Arbetsrelation, Att "läsa" hund, Valputveckling, Raskunskap, "Extrema raser", Farliga hundar, Kursplanering och Praktik. Lärare har varit: David Selin (Utbildningsansvarig), Curt Blixt(Utbildare), Karin Haglund(Instruktör), Anders Hallgren (Psykolog), Jan Gyllensten (Utbildare), Lina Hetta (Beteendevetare), Maria Edelton (Hundinstruktör). Föreläsare har varit: Leif Carlsson(Utbildningsledare för hundförare polisen i Gbg), Olle Brick (Etolog), Per-Erik Sundgren (Professor i genetik), Carin Holmberg (fil.dr i sociologi), Linda Atmer (Biolog), Brith Andersson (Svenska Kennelklubben), Irene Westerholm (Instruktör för bull & terrier-raser), Per Arvelius (Husdjursagronom). 
 • HUNDx2, 2008. Utbildningen har omfattat 28 timmar undervisning. Följande ämnesområden har ingått: Vem är hunden? Vilda hunddjur, Hundens familjestruktur, Domesticering, Hundens sinnen, Hundens språk, Rädsla, Hormoner. Hundens behov. Biologiska behov, Välfärd, Berikning, Stress, Stresshantering, KASAM 
 • Förutom detta har vi varit på olika föreläsningar och kurser bla ADVENTureDogConference 2008, 2009, 2011,2013.
  Föreläsning av Kenth Svartberg
  Föreläsningar av Linda Atmer om bl.a. berikning, separationsproblematik och hundmöten.
  Div. kurser med våra egna hundar, Wallander har en dobermann & en korthårig Collie, Fahlcrantz har två st Dobermann. Instruktörer har bla varit Karin Haglund (Karins Hundservice), Linda Atmer (HundTänk),  Irene Westerholm (Hundläroverket) & Lotta Linusson (Träna hund).
ANNE WALLANDER med Lillebror och Norris.                      ANNE FAHLCRANTZ med sin promenadgrupp.
ANNE WALLANDER med Lillebror och Norris. ANNE FAHLCRANTZ med sin promenadgrupp.

Vår fantastiska personal

ROBIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Han började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställd sedan november 2010.
ROBIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Han började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställd sedan november 2010.
KARIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Hon började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställda sedan november 2010. Karin har även gått Hundx3 för HundUtbildningsGruppen.
KARIN har en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Hon började praktisera på Skogsdungens Hunddagis mars 2010 och är anställda sedan november 2010. Karin har även gått Hundx3 för HundUtbildningsGruppen.
ANNA har tidigare arbetat på andra hunddagis men är anställd hos oss sedan okt-16. Anna har Labradoren Cola.
ANNA har tidigare arbetat på andra hunddagis men är anställd hos oss sedan okt-16. Anna har Labradoren Cola.
DANIEL började som praktikant hos oss, men är idag anställd på deltid. Här är han på väg till sjön med Vilda W och Keira.

hunddagisutbildning för vår personal 2013-2014

Under 2013-2014 har har vår personal utbildats genom företaget HundTänk. Utbildningen har bestått av föreläsningar & seminarier
(35 h), praktiska moment (20h) samt eget arbete (15 h). 
AKUTSJUKVÅRD - Lärare Maria Chressman  leg. veterinär
Grundläggande första hjälpen hund. 
SMITTSPRIDNING - Lärare Maria Chressman leg. veterinär
Basala hygienrutiner och förhindrande av smittspridning. 
HUNDENS BETEENDE & HUNDENS ETOLOGI - Lärare Linda Atmer 
Vad är ett beteende 
Tinbergens fyra frågor 
Instinkt, motivation, prägling 
Signaler och kommunikation 
Hundspråk (teori och praktiska moment) 
Beteendets evolution 
Domesticering 
Hundens ursprung 
RASKUNSKAP - Lärare Linda Atmer 
Ursprungliga hundtyper 
Hundraser efter arbetsbakgrund 
Vilka hundtyper finns i raserna 
Domesticeringsgrad 
Rasegenskaper 
PROBLEMHUNDAR OCH PROBLEMHUNDSÄGARE - Lärare Linda Atmer 
Olika typer av problembeteenden 
Hundproblem eller problemhundar 
Varför uppstår problembeteenden 
Vilka får problem med sina hundar 
Hur mycket påverkar hundägaren 
Stress och dålig välfärd hos hund 
Smärtans roll vid hundproblem 
Problemhundsträning 
Beteendetester (teori och praktiska moment) 
STRESS HOS HUND - Lärare Linda Atmer 
Stress - den biologiska funktionen
Hjärnans hantering av stress
Tecken på stress hos hund
Att hantera stressade hundar
HUNDENS BETEENDEBEHOV - Lärare Linda Atmer 
Motivation 
Stereotypier och beteendestörningar 
Naturliga beteendebehov 
Beteendegruppering 
Beteendeberikning för hund 
Beteendeberikning i praktiken (teori och praktiska moment)
DJURSKYDDSLAGSTIFTNINGEN - Lärare Anne Fahlcrantz 
STARTA EGET & ENKLARE BUDGET - Lärare Anne Fahlcrantz 
EGNA ARBETEN: Rasbeskrivning, projektarbete om valfritt ämne, hemtentamen

LÄRARE: 
Linda Atmer-utbildningsansvarig, ägare till HundTänk, fil mag i biologi, hundinstruktör, hundproblemutredare 
Maria Chressman- leg veterinär, Årstakliniken 
Anne Fahlcrantz- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & redovisningsekonom 
Anne Wallander- Hunddagisföreståndare, vardagslydnadsinstruktör, problemhundsutredare & sjuksköterska 

ANDERS började praktisera hos oss men är nu anställd på heltid. Anders har också en gedigen Hunddagisutbildning (se nedan). Här är han med en av Gubbängens promenadgrupper
RICKY började praktisera hos oss men är nu anställd på deltid. Här är han på tomten med Salut, Jade & Kim
LINDA jobbar dels hos oss på Skogsdungens hunddagis och dels i företaget HundTänk där hon håller kurser, föreläsningar och utbildningar. Hon har gått ett antal utbildningar inom hund - bl.a. är hon dipl. Hundinstruktör och Hundprobemsutredare. Dessutom har hon en magisterexamen i Biologi från Stockholms universitet. Innan hon började jobba hos oss höll hon i vår hunddagisutbildning som många i personalen gick. Linda har en dobermanntik som heter Britt.
FRANS började som praktikant hos oss, men är idag anställd på deltid. Här är han på promenad med hela krullpatrullen.
FRANS började som praktikant hos oss, men är idag anställd på deltid. Här är han på promenad med hela krullpatrullen.
Anders, Maja, Topsy och Karin har fått sina diplom av Linda.